دسامبر 8, 2017

اجزای سیکل تبرید سردخانه آمونیاکی

اجزای سیکل تبرید سردخانه آمونیاکی   تجهیزات سردخانه های آمونیاکی به طور معمول شامل قطعات و اجزای زیر است: کمپرسور در سیکل تبرید سردخانه آمونیاکی وظیفه اصلی کمپرسور در […]
فوریه 28, 2018

ابعاد و ظرفیت سپراتور واینتر کولر

ابعاد و ظرفیت سپراتور واینتر کولر دقت در انتخاب ظرفیت و ابعاد سپراتور سردخانه به دلیل حفاظت از کمپرسور در جلوگیری از ورود مایع به آن […]
فوریه 28, 2018

اصول نگهداری میوه و سبزیجات در سردخانه بالای صفر

اصول نگهداری میوه و سبزیجات در سردخانه بالای صفر برای نگهداری اکثر میوه ها و سبزیجات از سردخانه بالای صفر استفاده می‌شود. اکثر میوه ها و […]