مارس 5, 2018

نحوه انتخاب رسیور

نحوه انتخاب رسیور مخزن جمع آوری مایع مبرد ) رسیور)  بایستی برای تحمل فشاری که به آن وارد می شود مناسب بوده و جهت سهولت در نگهداری و […]
مارس 5, 2018

محاسبه و انتخاب ظرفیت کندانسور تبخیری

محاسبه و انتخاب ظرفیت کندانسور تبخیری برای محاسبه ظرفیت کندانسور تبخیری باید ظرفیت برودتی کمپرسور و الکتروموتور معلوم باشد. ظرفیت حرارتی کندانسور برابر با مجموع ظرفیت برودتی کمپرسور […]
مارس 5, 2018

محاسبه ظرفیت و نحوه انتخاب پمپ آمونیاک

محاسبه ظرفیت و نحوه انتخاب پمپ آمونیاک   یکی از اجزای سیکل تبرید آمونیاکی که در سیستم‌های تغذیه سیلابی استفاده می‌گردد پمپ بوده که وظیفه‌ی آن، پمپاژ مایع […]
مارس 5, 2018

سیکل تراکمی تبرید سردخانه

سیکل تراکمی تبرید  سردخانه اساس تمامی سیستمهای تبرید مکانیکی گردش مبرد در یک سیکل بسته است که مبرد در طول این سیکل چهار فرایند اصلی تراکم، […]
مارس 5, 2018

چیدمان محصولات در سالن سردخانه

چیدمان محصولات در سالن سردخانه   درخصوص روش چیدن مواد غذایی درون سردخانه توجه به‌نکات زیر ضروری است: گردش هوای سردخانه به‌منظور تامین گردش مناسب هوا […]