کندانسور تبخیری

مشخصات کلی کندانسورهای آبی

یک کندانسور تبخیری در اصل وسیله ای برای صرفه جویی در مصرف آب است و در واقع ترکیبی از کندانسور آبی و برج خنک کن می باشد که به صورت یک دستگاه ساخته شده است .

در کندانسورهای تبخیری هم از آب و هم از هوا استفاده می شودو آب از تشتک پایینی کندانسور به نازلهای آن پمپ شده و بعد از پاشیده شدن بر روی کویل کندانسور ، مجددا به تشتک می ریزد . هوا نیز به وسیله دمنده ای که در بالای کندانسور قرار گرفته از پایین کندانسور مکیده شده و از بالای آن خارج می شود.

تحول اصلی در این کندانسورها تحول سرمایش تبخیری می باشد. در این تحول آب به علت پاشش و وزش هوا از روی سطوح خیس شده کندانسور ، تبخیر شده و منبع حرارتی آن صرفا مبرد تقطیر شونده در کویل کندانسور می باشد .

دبی آب جریانی در کندانسور باید به اندازه لازم برای خیس نگه داشتن کامل سطوح لوله ها به منظور حصول راندمان ماکزیمم و حداقل شدت تشکیل جرم بر روی لوله ها باشد.

بعضی از کندانسورهای تبخیری به کویل سردکننده ( desuperheating ) مجهز می باشند که معمولا در مسیر هوای خروجی از کندانسور قرار می گیرد و گاز داغ خروجی از کمپرسور قبل از ورود به کویل تقطیر ، ابتدا از این کویل گذشته و دمای آن کاهش می یابد. این کویل ها ظرفیت کل کندانسور را افزایش و با کاهش دمای لوله های خیس شونده ، شدت جرم گذاری را کاهش می دهند. همچنین اغلب برای افزایش میزان مادون سرد شدن مایع ( subcooling ) مخزن ذخیره مایع ( receiver tank ) ، را در تشتک کندانسور قرار می دهند .

شرکت آشیانه در پروژه های اجرایی سردخانه و تهویه مطبوع، آمادگی تامین کندانسورهای تبخیری مختلف با برند های SABCOOL , NIK , ARSHEH با توجه به نوع پروژه و در خواست کارفرما را دارد .