کندانسور آبی

مشخصات کلی کندانسورهای آبی

کندانسورهای آبی بر سه نوع میباشند :

  • کندانسورهای دو لوله ای

  • کندانسورهای پوسته و کویل

  • کندانسورهای پوسته و لوله

کندانسورهای دو لوله ای از دولوله که یکی از آنها در داخل دیگری قرار میگیرد تشکیل میشوند .در این کندانسورها آب خنک از لوله داخلی و مبرد در خلاف جهت آن و از فضای بین دو لوله داخلی و خارجی جریان می یابد.

کندانسورهای پوسته و کویل از یک یا چندکویل لوله ای که در داخل پوسته ای فولادی قرار گرفته اند ساخته میشود . در این کندانسور آب از داخل کویل ریان دارد و بخار مبرد داغ از بالا وارد پوسته میشود و درگذر از اطراف کویل های آب با سطح آنها تماس می یابد و تقطیر میشود .بطور کلی کندانسورهای پوسته و کویل در سیستم های کوچک تا ظرفیت KW 35 مورد استفاده قرارمیگیرند .

کندانسورهای پوسته و لوله از تعدادی لوله مستقیم و موازی که به وسیله صفحه لوله ها ( tube sheet ) در محل خود نگه داشته میشوند و در داخل پوسته فولادی استوانه ای شکلی قرار میگیرند تشکیل شده است . آب خنک کننده از داخل لوله هایی که ممکن است فولادی یا مسی باشند جریان می یابد در حالی که مبرد در داخل پوسته فولادی مابین صفحه لوله ها قرار می گیرد . آب از فضای مابین صفحه لوله ها و صفحات انتهایی جریان می یابد و صفحات انتهایی برای هدایت جریان آب تقسیم بندی شده اند .

کندانسور ها با گازهای R22 و R134a و R404A سازگار بوده و پس از تولید با گاز نیتروژن در فشار 30 بار تست می‌شوند.

نحوه انتخاب کندانسور آبی

برای انتخاب کندانسور بایستی اطلاعات زیر را داشته باشیم :

  • توان کل

  • درجه حرارت اواپراتور

  • درجه حرارت تقطیر

  • درجه حرارت ورودی آب

  • دمای خروجی آب یا دبی آن بر حسب لیتر بر ثانیه

  • نوع آب یا ضریب رسوب

ظرفیت کندانسورهای هوایی و آبی به ویژه در سایزهای کوچکتر را می توان بر اساس توان ورودی به محرک کمپرسور تعیین نمود زیرا توان لازم کمپرسور با نسبت باراواپراتورو نسبت تراکم تغییر میکند و می تواند شاخص خوبی در تعیین بار کندانسور در تمام شرایط کاری باشد.