پانل های پیچ و مهره ای

ساخت اتاق سردخانه با پانل های پیچ و مهره ای

 

ساخت پانل های سردخانه ثابت بصورت پیچ و مهره ای با فوم تزریقی پلی یورتان با دانسیته 40 kg/m3 در ضخامت های cm 15 ,cm 10,8cm,6cm , 5cm

ساخت پانل های سردخانه متحرک بصورت سفارشی با پوشش ورق های رنگی یا استیل و کلافبندی با چوب روسی وسیستم مونتاژ با پیچ و مهره

ساخت پانل های پیچ و مهره ای جهت سردخانه های متحرک با قابلیت مونتاژ و دمونتاژ سریع در محل اجرا

عایقبندی با فوم تزریقی پلی یورتان با دانسیته 40 kg/m3 در انواع ضخامت های درخواستی