اواپراتورهای مبدل صفحه ای

اواپراتورهای مبدل صفحه ای و صفحه لوله ای

اواپراتورهای صفحه لوله ای از تعدادی لوله افقی که زیر یکدیگر قرار گرفته و می توانند به صورت مدار یا مدارهای مبردی به یکدیگر متصل شوند تشکیل شده است . دراین سردکن ها مبرد همواره در داخل لوله ها جریان دارد و مایع سرد شونده به وسیله توزیع کننده ای در بالای سرد کن قرارگرفته است به صورت لایه ای نازک از روی سطح خارجی لوله ها جریاان می یابد و در پایین در تشتکی جمع میشود .

از پلیت کولر(مبدل حرارتی صفحه ای) به منظورسرد وگرم کردن شیر و فرآورده های حاصل از آن و نیز آب میوه ها از طریق حرارت غیر مستقیم استفاده میشود . در این اواپراتور ها انتقال گرما با جریان طبیعی صورت می گیرد. از این اواپراتور ها در ابعاد صنعتی جهت خنک کردن روغن دستگاههای تزریق و یا خنک کردن آب ویا روغن داغ دستگاههای صنعتی و همچنین جهت خنک نمودن شیر در دامداری ها و کارخانات تولید لبنیات استفاده می شود.

اواپراتور کویلی بدون پره یا اواپراتور های صفحه ای در شکل های مختلف ساخته می شود. بعضی از آنها از دو صفحه فلزی که رویشان شیارهایی برای عبور مبرد ایجاد شده است ساخته میشوند که از این نوع اواپراتورهای صفحه ای بدلیل اقتصادی بودن و شکل پذیر بودنشان در یخچال و فریزر های خانگی استفاده میشود .

شرکت آشیانه در پروژه های اجرایی سردخانه و تهویه مطبوع ، آمادگی تامین اواپراتورهای صفحه ای مختلف با برند Danfoss با توجه به نوع پروژه و در خواست کارفرما را دارد .