کنترل کننده ها و شیر آلات

کنترل کننده ها و شیر آلات

شرکت آشیانه در پروژه های اجرایی سردخانه و تهویه مطبوع ، آمادگی تامین انواع قطعات ، کنترل کننده ها و شیرآلات مرتبط با سیستم های برودتی ، با بهترین برند های مرغوب و جهانی را دارد .