درب سردخانه

درب سردخانه

یکی از مهم ‌ترین اجزاء سردخانه در حفظ و نگهداری سرمای سردخانه ، درب سردخانه است. در واقع درب‌ها، موثرترین عامل بر میزان مصرف انرژی سردخانه از طریق تبادل هوا به‌دلیل ارتباط آن با محیط بیرون هستند. تعداد باز‌ و بسته شدن درب به‌دلیل افزایش نفوذ هوای خارج به‌محیط داخل، باعث کارکرد بیشتر سیستم تبرید سردخانه شده و می‌تواند مصرف انرژی را تا 50% افزایش دهد، درنتیجه به‌کار بردن درب سردخانه استاندارد و مناسب تاثیر به‌سزایی روی کارکرد بهینه سردخانه دارد.

انواع درب سردخانه ای

درب سردخانه در سه نوع زیر تولید می‌شوند:

- درب سردخانه ای لولایی

- درب سردخانه ریلی یا کشویی

- درب سردخانه ریلی کنترل اتمسفر