اواپراتور

اواپراتور

اواپراتورها سطوح انتقال حرارتی هستند که در آنها مایع فرّاری با دریافت گرمای نهان تبخیر از فضا یا محصولات سرد شونده تبخیر میشود .

به دلیل کاربرد وسیع و گوناگون تبرید مکانیکی ، اواپراتورها در انواع ، اشکال و اندازه های متنوع طراحی و ساخته میشوند .

اواپراتورها را از نظر ساختمان ، روش تغذیه مایع مبرد ، شرایط کار ، روش جریان هوا ( یا مایع ) ، نوع کنترل کننده مبرد و کاربرد ، تقسیم بندی میکنند .

اواپراتورها از نظر روش جریان انتقال حرارت به سه دسته تقسیم بندی میشوند :

  • اواپراتور هوایی

  • اواپراتور آبی

  • مبدل صفحه ای

شرکت آشیانه در پروژه های اجرایی سردخانه ، آمادگی تامین اواپراتورهای مختلف با برند های SABCOOL , NIK , ARSHEH , NOVIN با توجه به نوع پروژه و در خواست کارفرما را دارد .