اواپراتور هوایی

اواپراتور هوایی

به دلیل کاربرد وسیع و گوناگون تبرید مکانیکی ، اواپراتورهای هوایی در انواع ، اشکال و اندازه های متنوع طراحی و ساخته میشوند .

اواپراتورهای هوایی با روش ایجاد جریان هوا بر روی سطح کویل های پره دار لوله ای که در داخل لوله های آن مایع سرد مبرد جریان دارد عملیات انتقال حرارت هوای محیط سردخانه ویا فضای مورد نظر را با کویل اواپراتور انجام میدهند . اغلب ایجاد جریان هوا بوسیله فن و یا فن های تعبیه شده روی اواپراتور انجام میپذیرد .

اواپراتورها از نظر کارایی و نوع ساختمان آن و جهت وزش جریان باد به اشکال مختلف و با کویل های متفاوت با ویژگی محصر بفرد خود تولید میگردد . از انواع پرکاربرد آنها میتوان به اواپراتور های سقفی ، اواپراتور های تونلی و اواپراتورهای ایستاده اشاره نمود .

شرکت آشیانه در پروژه های اجرایی سردخانه ، آمادگی تامین اواپراتورهای مختلف با برند های SABCOOL , NIK , ARSHEH , NOVIN با توجه به نوع پروژه و در خواست کارفرما را دارد .